FANDOM


Bg football helmet exterior

Footballova helma je časť ochranného vybavenia používaného najmä v americkom a kanadskom futbale. Skladá sa z tvrdého plastového obalu s hrubým polstrovaním na vnútornej strane, tvárovej masky tzv. Face Mask vyrobenej z jednej alebo viacerých kovových tyčí potiahnutých plastom. Posledná časť helmy je brada t.j. Chin Strap. Každá pozícia ma rozdielne typy tvarových mask aby bola v rovnováhe ochrana a viditeľnosť zároveň, niektorí hrači si taktiež na svoje helmy pridávajú polykarbonátové visory aby chránili ich oči pred slnečnou žiarou a nárazmi. Helma je povinná na akejkoľvek úrovni organizovaného futbalu či profesionálneho alebo amatérskeho, výnimka sú iba bezkontaktné verzie ako flag football. Aj keď helmy pomáhajú chrániť hráčom hlavu tak im aj naďalej stale hrozia zranenia hlavy ako napr. otras mozgu.

Historia Edit